Regulamin

 

Definicje

 1. Sprzedawca - SENSI Ewa Markiewicz, Prawocińska 9/5, 55-011 Siechnice, NIP: 611-262-94-62, REGON: 020927891, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów.
 2. Kupujący - Konsument, osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży.
 3. Sklep - sklep internetowy działający pod domeną www.e-sensi.pl obsługiwany przez Sprzedawcę.
 4. Umowa - umowa sprzedaży zawierana na odległość między Sprzedawcą a Kupującym przy wykorzystaniu formularza elektronicznego dostępnego na stronach Sklepu.

 

 

Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca prowadzi działalność handlową na terenie Polski w zakresie sprzedaży wysyłkowej towarów takich jak odzież i dodatki odzieżowe.
 2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.
 3. Oferta Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Wszystkie ceny widoczne w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich. Cena produktu nie obejmuje kosztów wysyłki. Koszty wysyłki podane są osobno na stronie Koszty i sposoby dostawy.
 5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura Vat jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez klienta adres e-mail. Na życzenie Klienta, faktura może zostać wysłana w formie papierowej.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przede wszystkim przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsument. Respektujemy wszystkie przepisy dotyczące handlu elektronicznego.
 7. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.
 8. Konsument ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych rzeczników konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Porady można uzyskać przykładowo pod adresami https://www.uokik.gov.pl/, https://www.federacja-konsumentow.org.pl/ oraz dzwoniąc na infolinię konsumencką: 800007707. Platforma ODR wspomaga rozwiązywanie sporów https://ec.europa.eu/consumers/odr

 

 

Zamówienia

 1. Zamówienia można składać przez Sklep o każdej porze przez cały rok.
 2. Złożenie zamówienia nie wymaga rejestracji w Sklepie.
 3. Do złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie adresu e-mail oraz numeru telefonu.
 4. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się w Sklepie w koszyku i kliknięcie przycisku "Zamawiam - Zamówienie z obowiązkiem zapłaty", który kończy formularz zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma e-mail zawierający szczegóły złożonego zamówienia.
 6. Jeżeli Klient wybrał przedpłatę (przelew, PayU, karta płatnicza, PayPal), to Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia dopiero jak otrzyma od Kupującego wpłatę, przy czym:
  a) realizacja zamówienia opłaconego do godziny 8:00 w dniu roboczym, rozpocznie się tego samego samego dnia.
  b) realizacja zamówienia opłaconego po godzinie 8:00 lub w dniu wolnym od pracy rozpocznie się w kolejnym dniu roboczym.
 7. Jeżeli Klient wybrał płatność przy odbiorze, to:
  a) zamówienie złożone do godziny 8:00 w dniu roboczym, zostanie przyjęte do realizacji tego samego samego dnia.
  b) zamówienie złożone po godzinie 8:00 lub w dniu wolnym od pracy, zostanie przyjęte do realizacji w kolejnym dniu roboczym.
 8. W przypadku wyboru przedpłaty, Klient powinien opłacić zamówienie w ciągu 5dni roboczych.
 9. Sprzedawca zmieniając status zamówienia na 'przyjęte do realizacji' potwierdza zawarcie umowy.
 10. Kupujący jest informowany mailowo o każdej zmianie statusu zamówienia.

 

 

Płatności

Sprzedawca oferuje następujące sposoby płatności:
a) przelew tradycyjny (wpłata na jedno z firmowych kont. Konta bankowe podane są na stronie Sposoby Płatności).
b) przelew online (realizowany przez system PayU)
c) płatność kartą płatniczą (realizowana przez system autoryzacji kart płatniczych PayU lub PayPal)
d) PayPal.
e) płatność przy odbiorze (u kuriera, listonosza lub w paczkomacie)

 

 

Wysyłka i czas realizacji

 1. Termin otrzymania przesyłki przez Kupującego, to czas skompletowania zamówienia przez Sklep powiększony o czas dostawy przez wybranego przewoźnika.
 2. Czas skompletowania uzależniony jest od dostępności zamówionych produktów. Dostępność podana jest indywidualnie na stronie każdego produktu, w polu 'Wysyłamy w ciągu'.
 3. W przypadku niedostępności towaru objętego zamówieniem, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji.
 4. Czas dostawy zależy od wyboru przewoźnika. Szczegółowy cennik oraz przewidywany czas doręczenia paczki przez wybranego przewoźnika znajduje na stronie Koszty i sposoby dostawy.
 5. Koszty wysyłki pokrywa Kupujący.
 6. Kupujący jest informowany drogą mailową o wysłaniu przesyłki.
 7. Wysyłany towar zapakowany jest dodatkowo w pudełko kartonowe lub kopertę bąbelkową, które oklejone są taśmą pakową. Przed odebraniem paczki od przewoźnika, Klient powinien sprawdzić stan taśmy. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że paczka była uszkodzona lub otwierana, Klient ma prawo spisać protokół z dostawcą paczki. Protokół ułatwi i przyśpieszy procedurę reklamacji.

 

 

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą polską osobno lub razem ze zwracanym towarem na adres SENSI, Prawocińśka 9/5, 55-011 Siechnice czy też pismo wysłane mailowo na sklep@e-sensi.pl, najlepiej z żądaniem potwierdzenia przeczytania, aby mieli Państwo pewność, że e-mail doszedł).
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. POBIERZ WZÓR
  Formularz odstąpienia od umowy
  Adresat: SENSI, Prawocińska 9/5, 55-011 Siechnice
  – Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
  – Data zawarcia umowy lub odbioru:
  – Imię i nazwisko konsumenta:
  – Adres konsumenta:
  – Zwrot pieniędzy na:
  – Podpis konsumenta:
  – Data:
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Skutki odstąpienia od umowy:
  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Proszę odesłać nam rzecz na adres SENSI, Prawocińska 9/5, 55-011 Siechnice, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

 

Reklamacje

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.
 3. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 5. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia
 6. Respektujemy ustawowe prawa Konsumenta. Kliknij TUTAJ , aby się z nimi zapoznać.
 7. Towar wraz z roszczeniem (WZÓR) należy odesłać na adres: SENSI, Prawocińska 9/5, 55-011 Siechnice
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania kupującego w terminie nieprzekraczającym 14 dni.