Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest SENSI Ewa Markiewicz, Prawocińska 9/5, 55-011 Siechnice, NIP 6112629462, właściciel sklepu internetowego www.e-sensi.pl
 2. Administrator powierzył przetwarzania danych firmie HOME.PL, Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 8522103252.
 3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu wykonania umowy sprzedaży, realizacji zamówienia.
 4. Klient może podać swoje dane w formularzu dostępnym podczas procesu składania zamówienia i/lub rejestracji w Sklepie www.e-sensi.pl. Dla zwiększenia bezpieczeństwa przesyłania danych, Sklep korzysta z certyfikatu SSL.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, lecz konieczne w celu złożenia zamówienia i rejestracji. Zbierane dane to adres email, numer telefonu, imię i nazwisko, ulica, numer ulicy, kod pocztowy oraz miasto.
 6. Każdej osobie, która podała swoje dane, zawsze przysługuje prawo:
  -dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii
  -sprostowania, poprawiania swoich danych;
  -odwołania zgodny na przetwarzanie danych
  -żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  -przenoszenia danych;
  -wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Klient może skorzystać z powyższych praw w każdym momencie, pisząc do Administratora na sklep@e-sensi.pl.
 8. Dane osobowe Klientów są przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania umowy sprzedaży, nie dłużej jednak niż do przedawnienia ewentualnych roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
 9. Dane Klientów zarejestrowanych w Sklepie przechowywane są do odwołania zgody,  żądania usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Zarejestrowani Klienci mogą samodzielnie usunąć lub edytować swoje dane po zalogowaniu się do Sklepu.
 10. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania ze Sklepu.
 11. Sklep można przeglądać bez konieczności podawania danych osobowych.